АдукацыяМовы

Словы з падвойнымі зычнымі: прыклады

Словы з падвойнымі зычнымі - адны з самых складаных з пункту гледжання арфаграфіі. Уся справа ў тым, што гэтыя літары не прамаўляюцца як пара. Як правіла, на іх месцы гучыць ўсяго адзін гук. Адсюль складанасць - немагчымасць заўважыць арфаграм. Менавіта таму правапіс слоў з падвойнымі зычнымі пачынаюць праходзіць з пачатковай школы і сканчаюць толькі ў 7 класе. Правілаў, якія рэгулююць дадзеную арфаграм досыць шмат: тычацца яны правапісу розных частак слова. Асаблівую ўвагу трэба надаваць тым словаў, дзе падваенне зычныя знаходзяцца на стыку марфем.

У корані

Словы з падвойнымі зычнымі ў корані, як правіла, ставяцца да разраду слоўнікавых (іх напісанне варта запомніць). У рускай мове гэта спалучэнне жж і сс.

Так, словы "паленне", а таксама "лейцы" ці "дрожджы" неабходна запомніць - яны не падпарадкоўваюцца ніякаму правілу. Тут трэба быць асабліва уважлівым і мець на ўвазе, што карані з чаргаваннем зычных - зг (дз) / - зж-, пры працяглым вымаўленні [ж] варта ўсё ж пісаць [зж]. Да прыкладу: віск (ім. П., Адз. Л.) - ты віскоча [жж] і.

Што тычыцца спалучэння - сс-, то яно ўжываецца ў слове "сварка" і словах, якія адбыліся ад яго (пасварыцца). Таксама варта пісаць - сс - у корані - росс -: Расія, заходне-расійскі, Маларосіі.

Варта запомніць, што - рус- варта пісаць з адной - з -, калі пасля не варта суфікс - ск -: русовед, але рускі. Выключэнне - Беларусь.

Не варта забываць і пра лічэбнікаў. Так, у слове "адзінаццаць" у корані пішацца падвоеная н. Уся справа ў тым, што лексема адбылася ад словазлучэння адзін на дцать (дзесяць).

На стыку прыстаўкі і кораня

Словы з падвойнымі зычнымі на стыку прыстаўкі і кораня ў рускай мове досыць шматлікія. Тут варта ўлічваць некалькі правілаў.

Па-першае, калі першы гук кораня звонкі - на канцы прыстаўкі неабходна ўжываць літару, якая пазначае звонкі гук: бяззорную, разахвоціць, напярэдадні.

Тут таксама немалаважную ролю адыгрывае чаргаванне, так, у слове "пякотка" не будзе пісацца двайны ж (хоць ён і чуецца), таму што мае месца асаблівае чаргаванне.

І прама супрацьлеглы прынцып: двайны глухой зычны ўжываецца ў тым выпадку, калі корань пачынаецца з глухога: б ессонница, разгрупаваць, несумленны, можа скончыцца. Важна прытрымлівацца асноўнага прынцыпу ўжывання падвойных зычных: яны могуць выкарыстоўвацца выключна парай, ні ў якім разе не тройкай. Калі спосаб словаўтварэння прадугледжвае збег трох аднолькавых літар побач - адна з іх усекается.

Разбяром прыклад: пасварыліся. Дадзенае слова ўтворана ад дзеяслова сварыліся з дапамогай прыстаўкі рас-. Адпаведна, у шэраг павінна стаяць тры з: дзве ад кораня сварыцца і адна ад прыстаўкі рас-. Аднак, згодна з вядомым прынцыпе арфаграфіі, адна з іх усекается.

Варта запомніць, што ў слове "разлік" пішацца адна з. Гэта ж правіла захоўваецца і ў вытворных словах, напрыклад: ашчадны, разліковы.

У суфіксе

Словы з падвойнымі зычнымі ў суфіксе - гэта прыметнікі і дзеепрыметнікі. Так, словы тыпу правакацыйны або журавінавы будуць пісацца з падвоенай н. Уся справа ў суфіксах - енн- і - ОНН -.

Прывядзём у прыклад яшчэ 3 словы з падвойнымі зычнымі ў суфіксе: канстытуцыйны, пазіцыйны, рэвалюцыйны. Звернем увагу, што ўсе гэтыя прыметнікі ўтвораны ад з ад назоўнікаў на - цыя: канстытуцыя, пазіцыя, рэвалюцыя.

Дзве -н- маюць у суфіксе тры словы-выключэнні: шкляны, алавяны, драўляны.

У прыметнікаў на - ованный / -еванный і вытворных ад іх (напрыклад, прыслоўях) пішацца таксама двайны - н- (словы выключэння - каваны, жавання): фаршаваны, песцілі, палоць, усхваляваны (усхвалявана),

Што тычыцца дзеепрыметнікаў, то ў гэтых частках прамовы сустракаецца суфікс -нн-. Ён мае месца ў тым выпадку, калі перад намі дзеяпрыметнікаў залежнага стану, вартае ў мінулым часе. З гэтым правілам часта блытаюцца, бо дадзеныя словы складана адрозніць ад Аддзеяслоўны прыметнікаў, у якіх пішацца адна літара н.

Разбяром падобныя словы з падвойнымі зычнымі. Прыклады такія: чытанне кніга (аддзеяслоўны прыметнік) - чытаць увесь вечар кніга (дзеепрыметнік) - прачытаная кніга (дзеепрыметнік). Яшчэ прыклад: паранены салдат (аддзеяслоўны прыметнік) - паранены ў цяжкім баі салдат (дзеепрыметнік) - зранены салдат.

Гледзячы на гэтыя прыклады, нескладана зрабіць выснову, што дзеепрыметнік з двайны -н- у суфіксе адрознівае наяўнасць залежных слоў альбо прыстаўкі. Гэтыя прыкметы могуць прысутнічаць як сукупна, так і паасобку: зранены ў цяжкім баі салдат.

На мяжы кораня і суфікса

Словы з падвойнымі зычнымі могуць мець іх на стыку кораня і суфікса. Гэта датычыцца, у першую чаргу, прыметнікаў і утвораных ад іх прыслоўяў. Настаўнікі сцвярджаюць, што ў дадзеным правіле школьнікі блытаюцца часцей за ўсё.

Для прыкладу разбяром словаўтваральныя ланцужка: туман - туманны - туманна. Як бачым, прыметнік туманны ўтворана ад назоўніка, аснова якога канчаецца на -н-. адсюль - двайны зычны ў слове, які застаецца і ў гаворцы, адукаваным ад прыметніка - туманна.

Сон - сонны - сонна - тут таксама мае месца адукацыю прыметніка ад назоўніка з асновай на -н- з дапамогай такога ж суфікса (сонны). Прычым, падвойная н прысутнічае і ў гаворцы.

Яшчэ адзін выпадак, калі двайны зычны стаіць на стыку кораня і суфікса - словы з коранем -ск-. Толькі ў дадзеным варыянце будзе пісацца -сс-. Напрыклад: Адэса - адэскі (трэцяя -с- зрэзалі па прынцыпе аб немагчымасці збегу трох аднолькавых зычных); Гудэрмес - гудермесский; Русь - рускі, Котлас - котласский. Як бачым, правіла тычыцца разнастайных тапонімаў.

Слоўнікавыя запазычаныя словы

Слоўнікавыя словы з падвойнымі зычнымі, як правіла, ставяцца да разраду іншамоўных. Варта памятаць, што ў вытворных ад гэтых лексем падвоеная літара застаецца. Прывядзём некалькі прыкладаў:

- група - групавы;

- кампраміс - кампрамісны;

- бал - дзесяцібальнай;

- тона - двухтонны;

- карозія - антыкаразійны;

- маса - масіўны.

Алгарытм напісання і пераносу

Каб карэктна напісаць слова з падвоенай галоснай, неабходна:

  1. Вызначыць, у якой частцы словы яно знаходзіцца.
  2. Высветліць спосаб адукацыі дадзенага слова.
  3. Праверыць, ці не знаходзіцца згодная на стыку марфем.
  4. Вызначыць частка прамовы (дзеепрыметнік ці аддзеяслоўны прыметнік).
  5. Высветліць лексічнае значэнне. Справа ў тым, што ёсць словы, падвоеная зычная на стыку кораня і прыстаўкі у якіх залежыць ад значэння. Такімі з'яўляюцца, напрыклад: падробка (копія) - і выраб (выраб, створанае сваімі рукамі). У першым выпадку дзве літары д на стыку марфем, а ў другім - прыстаўка па-. Яшчэ прыклад: абабегалі (прабегчы некалькі разоў) - абегала (быць у некалькіх месцах за кароткі тэрмін). У першым слове прыстаўка о-, у другім - аб-

Перанос слоў з падвойнымі зычнымі падпарадкоўваецца наступным правіле: адна літара застаецца на радку, другая сыходзіць на наступную: ранішні-няў, прысвечаны-ны, туман-але, рас-злавацца.

Месца ў школьным курсе

У школьным курсе тэма падвоеных зычных ўводзіцца паступова: у пачатковай школе рабят знаёмяць са слоўнікавым словамі і іх вытворнымі, такімі як "група", "грам". Таксама малодшыя школьнікі засвойваюць правілы іх пераносу.

Далей, у сярэдняй школе, пры вывучэнні марфалогіі тэма ўводзіцца пры вывучэнні правапісу той ці іншай часціны мовы. У 8-9 класе адбываецца замацаванне вывучанага матэрыялу, яго сістэматызацыя (напрыклад, тэма «Н і НН у розных частках прамовы»), паглыбленне ведаў (разбор найбольш цяжкіх выпадкаў).

Варта адзначыць, што ў тэстах ГИА і АДЭ адно з пытанняў заўсёды прысвечаны гэтай тэме.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.unansea.com. Theme powered by WordPress.