Духоўнае развіццёХрысціянства

Абраз Святая Вольга: значэнне, пра што перад ёй моляцца?

«Карані Праваслаўя» называецца ў народзе святая роўнаапостальная княгіня Вольга, абраз якой з XVI стагоддзя стала адной з найбольш шанаваных на Русі. Яна і яе ўнук святой князь Уладзімір, святлом Хрыстовай веры які выгнаў з Дняпроўскі берагоў змрок паганства, дапаўняючы адзін аднаго, сталі ў нашай гісторыі увасабленнем мацярынскага і бацькоўскага духоўнага пачатку.

Нявеста Кіеўскага князя

Найстаражытная з летапісаў, якая носіць назву «Аповесць мінулых гадоў», з'яўляецца першым з якія дайшлі да нас літаратурных помнікаў, якія згадваюць імя княгіні Вольгі, гэтай «духоўнай маці Расеі», чый вобраз паказвае нам сёння захоўваецца ў большасці храмаў абраз. Святая Вольга прадстаўлена ў гэтым дакуменце як юная нявеста Кіеўскага князя Ігара

Паданне апавядае, што належала яна да найстаражытнага роду князёў Ізборскіх і на свет з'явілася ў 894 годзе ў сяле Выбуты, размешчаным непадалёк ад Пскова. Там жа адбылася і яе першая сустрэча з будучыняй жаніхом, якая пакінула ў яго сэрцы памяць аб чыстай і цнатлівай прыгажуні, якая жыве на беразе ракі Вялікай.

Горыч ранняга удаўства

Менавіта яе ён аддаў перавагу ўсім іншым нявестам, якія з'ехаліся ў Кіеў, калі прыйшла пара назваць сваю выбранніцу. І яе ён зрабіў сваёй жонкай і вялікай княгіняй Кіеўскай Русі. Але не дадзена было Вользе доўгага сямейнага шчасця. Ледзь нарадзіўся ў іх першынец Святаслаў, як напаткаў маладую княгіню бяда - прыняў Ігар у глухіх лясных гушчарах лютую смерць ад рук падступных дрэўлян, якія засялялі тыя краю.

Пабедавала, пазабівалі няўцешная ўдава, але гору-то не дапамагчы, а сына гадаваць трэба, ды і кіраўніцай рускай зямлі яна зараз засталася адзінаасобнай. Усе клопаты дзяржаўныя з гэтага часу ляглі на яе жаночыя плечы. Але спачатку, каб супакоіць душу, ды і мужаву памяць ушанаваць як павінна, задумала Вольга пакараць забойцаў свайго мужа.

Гэта ўжо пазней, стаўшы хрысціянкай, пачала яна па вучэнні праўдзівай веры маліцца за ворагаў і прабачаць крыўды. Тады ж излила яна на душагубаў мужа свайго ўсю вар'яцкую лютасьць цёмнай язычніцы. Двойчы прывабіўшы іх амбасады ў Кіеў, адных загадала жыўцом аддаць зямлі, а іншых спаліць агнём. І каб ужо да краёў напаіць душу вражьей крывёю, зрушыла свае дружыны на гарады драўлян, дзе кошт забітым ворагам ішоў на тысячы.

кіраўніца Русі

Не, не гэты вобраз паказвае нам сёння храмавая абраз. Святая Вольга народзіцца пазней з купелі канстанцінопальскай, а тады перад плямёнамі і народамі, якія насяляюць Старажытную Русь, паўстала моцная і бязлітасная кіраўніца, явившая ў сабе моц, годную выдатнага дзяржаўнага мужа. І з цяжкасцю, але скарыліся ёй падданыя.

Дамаглася мудрая княгіня ўмацавання сваёй цэнтралізаванай улады, падзяліўшы падуладныя ёй зямлі на «цвінтары» - асобныя раёны, у якіх паставіла ваяводаў, ды кожнаму з іх ўвяла чынш, збіраць які пасылала узброеныя атрады. Сама назва «цвінтары», як лічыцца, адбылося ад гэтых самых «гасцей», ніколі не з'язджалі з пустымі рукамі. Накладна было людзям, але затое казне ў дастатак, а значыць, і дзяржаве на карысць.

І якая накіроўвалася цвёрдай рукой шматмудрай кіраўніцы Русь усяляк ўмацоўвалася. Развівалася эканоміка, а разам з тым з'яўляліся і новыя гарады. З кожным годам падрастаў і юны князь Святаслаў, якому па дасягненні пакладзеных гадоў мелася ўзяць у свае рукі кіраванне дзяржавай.

Клопат аб духоўным асвеце народа

Маючы перад сабой прыклад аднаго з самых магутных у тагачаснай - Візантыі, княгіня Вольга разумела, што для працвітання дзяржавы недастаткова толькі клопатаў аб яго гаспадарчым дабрабыце і ваеннай сіле. Яна ўсведамляла, што толькі агульнасць духоўнага жыцця можа сабраць разам яго жыхароў і стаць надзейнай асновай для фарміравання нацыі.

Гасподзь дапамог зрабіць ёй правільны выбар, і, пакінуўшы дзяржава на апеку свайго ўжо досыць падрос сына, Вольга чале шматлікага флоту адправілася ў Канстанцінопаль, каб на свае вочы ўбачыць зямныя плады, час ад часу прыносіў верай, а заадно вырашыць надзённыя дыпламатычныя пытанні і прадэманстраваць ваенную моц.

Духоўнае нараджэнне ць святой купелі

У візантыйскай сталіцы ўяўленне княгіні ўразіла багацце храмаў і добраўпарадкаванасць якія здзяйсняліся ў іх набажэнстваў. Яна зачаравана слухала царкоўны спеў і ўпершыню спасцігала новыя для яе паняцці - споведзь, літургія, крыж і абраз. Святая Вольга была хрышчоная патрыярхам Канстанцінопальскім Феафілактам, і падчас здзяйснення абраду яе Хросным быў сам імператар Канстанцін Богрянородный.

Па заключэнні сакрамэнту княгіня ганаравалася імя Алена, у гонар святой маці імператара Канстанціна Вялікага, якая здабыла Жыватворчы Крыж Госпада і праславілася распаўсюджваннем праўдзівай веры ў Рымскім дзяржаве. Прыпадобніўшыся ёй, новапахрышчаных кіраўніца Русі, вярнуўшыся на радзіму, стала прапаведніцы хрысціянства на падуладных ёй землях.

Набожныя працы на радзіме

Дадому княгіня Вольга прыбыла з вялікім багажом ікон і богаслужэбных кніг. З ёй жа на Русь прыехалі і некалькі праваслаўных святароў, якім трэба было звяртаць да Хрыста кіяўлян, якія ўшаноўваюць да той пары ідалам. Наказам Вольгі ў Кіеве на магіле першага хрысціяніна князя Аскольда ўзвялі храм Свяціцеля Мікалая цудатворца, у які была змешчана прывезеная з Канстанцінопаля абраз.

Святая княгіня Вольга шмат папрацавала таксама для праслаўлення на Русі Найсвяцейшай Тройцы. Існуе паданне, што недалёка ад роднага сяла на беразе ракі Вялікай яна спадабнілася ўбачыць тры зьбягае з неба зіхатлівых прамяня і тады ж прадказала, што ў тым месцы будзе збудаваны храм у гонар Найсвяцейшай Тройцы і з часам зашуміць вялікі гандлёвы горад. Сама ж ўстанавіла на беразе паклонны крыж і заснавала храм, які паклаў пачатак будаўніцтву Пскова.

У самім жа Кіеве Багамудрая кіраўніца пабудавала храм Святой Сафіі, які асвяцілі ў 960 годзе. Галоўнай яго святыняй стаў крыж, якім дабраславіў яе у сьвятым хрышчэньні Канстанцінопальскі патрыярх. Зроблены ён быў з Жыватворчага Дрэва Гасподняга, праз яго было праявіліся нямала цудаў вылячэння.

Душэўная смутак княгіні

Аднак не прабіў яшчэ гадзіну Русі выйсці з цемры паганства і азарыўся святлом праваслаўнай веры. Летапісец паведамляе, што ладна знайшлося ў Кіеве баяраў і дружыньнікаў, возненавидевших Мудрасьць Божую, і сярод іх быў князь Святаслаў, пасталелы і памацнеўшай да таго часу сын Вольгі.

Як ні навучала яго маці ў праўдзівай веры, як ні ўгаворвала прыняць хрышчэнне, ён нязменна працягваў ўпарціцца. Аднак тым з набліжаных, хто звяртаўся да Хрыста, не перашкаджаў у гэтым і іншым не дазваляў з іх здзекавацца. З часам да сына перайшла ўся паўната ўлады, а яго набожная маці цалкам аддалася служэнню Богу і справах дабрачыннасці. Дзяржаўнымі ж справамі займалася толькі ў тыя дні, калі Святаслаў бываў у паходах са сваёй дружынай.

Апошнія гады праведніцы

Апошнія гады жыцця яна правяла ў Кіеве, выхоўваючы ўнукаў, сярод якіх падрастаў і будучы хрысціцель Русі князь Уладзімір. Набожная бабка навучала іх у веры, распавядала аб Адзіным Бога і пра тое, як Ён стварыў неба і зямлю, але хрысціць іх не вырашалася, баючыся гневу свайго сына-паганца.

Нават святара ёй даводзілася прымаць у сябе таемна. Яе адзіная радасцю былі малітоўнік і абраз. Святая Вольга да апошніх дзён сваіх не пераставала прасіць Госпада пра асвету рускай зямлі. І Усеўладны пачуў яе маленняў, усклаўшы гэта вялікая справа на яе роўнаапостальнага ўнука. Саму ж праведніцы заклікаў да Сябе ў 969 годзе.

Кананізацыя і агульнацаркоўнае шанаванне

Кананізацыя «начальніцы веры ў зямлі Расійскай» споўнілася на саборы 1547 года. Там жа было пацверджана яе ўсеагульнае шанаванне яшчэ ў дамангольскага перыяд. З гэтага моманту пачынае сваю гісторыю і яе іканаграфія. Важна заўважыць таксама, што за ўсю гісторыю хрысціянства сярод шасці жанчын, прылічаных да ліку роўнаапостальных, гэтага гонару ўдастоена і Святая Вольга.

Абраз, значэнне якой становіцца зразумелым з самой яе кампазіцыі, уяўляе дагадчыцу Божую якая трымае ў адной руцэ крыж, які сімвалізуе веру, а ў іншы малюнак храма - сімвал яе місіянерства і распаўсюджвання хрысціянства на паганскіх землях. Тыя ж знакі можна бачыць і на абразах іншых носьбітаў веры, напрыклад, роўнаапостальнай княгіні Тамары.

Іконы, ушанаваныя і любімыя

Роўнаапостальная княгіня Вольга шануецца як духоўная маці рускага народа, паколькі менавіта з яе бярэ пачатак яго станаўленне на шлях хрысціянскай веры. Незлічоныя храмы, збудаваныя ў яе гонар. У іх ужо шмат стагоддзяў ідуць людзі пакланіцца сумленнаму вобразу роўнаапостальнай княгіні.

Не змяншаецца іх паток і ў нашы дні. Вялікім шанаваннем карыстаецца, напрыклад, абраз Святой Вольгі ў Маскве ў сямейным храме пры паломніцкіх цэнтры Маскоўскага Патрыярхата - самым вышынным храме сталіцы. Ён размешчаны на пятнаццатым паверсе гасцініцы «Універсітэцкая», штодня адкрывае свае дзверы для соцень вернікаў, якiя едуць сюды з усёй краіны.

Вядомая многім і абраз Святой Вольгі ў Санкт-Пецярбургу, якая захоўваецца ў пабудаваным у яе гонар храме, што знаходзіцца ў Стрэльна. Гэты архітэктурны помнік, збудаваны ў Міхайлаўскім парку на беразе Фінскага заліва, заўсёды прыцягвае шмат паломнікаў і проста турыстаў. І ўсім ім надоўга запамінаецца вобраз княгіні, якая трымае ў руцэ крыж, падараваны ёй канстанцінопальскім патрыярхам. Гэта і ёсць абраз Святой Вольгі.

Пра што моляцца перад гэтым чынам?

Прынята лічыць, што малітва перад абразом роўнаапостальнай княгіні Вольгі дапамагае вернікам здабыць мудрасць ў жыццёвых справах і напаўняе іх сэрцы Мілатой, такой неабходнай кожнаму ў нашай поўнай трывог і спакусаў жыцця. Таксама прынята ўзносіць ёй малітвы аб умацаванні Расіі, аб абароне ад крыўднікаў і памякчэння іх сэрцаў.

Вядомыя таксама выпадкі, калі вылячэнне пакутуюць душэўнымі хваробамі прыносіла менавіта абраз Святой Вольгі. У чым дапамагае яшчэ яе святы абраз? Правільна будзе сказаць, што літаральна ва ўсім, калі толькі малітва вымаўляецца з самай глыбіні сэрца і напоўнена жывой верай. Пры гэтым ўмове святая роўнаапостальная княгіня Вольга схіляе слых да нашых маленняў і хадайнічае перад Богам аб іх выкананні.

Вядома таксама, што жанчынам, якія носяць імя Вольга, асаблівую заступніцтва уяўляе менавіта абраз Святой Вольгі. Фота, прадстаўленыя ў артыкуле, дапамогуць стварыць прадстаўленне аб іканаграфіі гэтай выявы і пра тое, як яго бачылі майстры розных эпох.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.unansea.com. Theme powered by WordPress.